Maagdenvlies herstel

Het maagdenvlies

De maagdelijkheid van een vrouw wordt voor religieuze, sociale en zelfs economische redenen gewaardeerd.

In veel culturen is als maagd trouwen heel erg belangrijk, om de toekomstige echtgenoot niet de vernedering aan te hoeven doen, van het trouwen met een vrouw die tijdens de huwelijksnacht geen maagd meer blijkt te zijn.

Het maagdenvlies wordt verstoord na de eerste coïtus of zelfs na zware lichamelijke activiteit of door het gebruik van tampons.

Maagdenvlies herstel, maagdenvlies chirurgie, hymenoplastie of revirgination verwijzen naar de cosmetische behandeling, waarbij door een chirurgische ingreep het maagdenvlies in “ere” wordt hersteld.

Hymenoplastie of  Maagdenvlies herstel

Hymenoplastie of maagdenvlies herstel is een chirurgische ingreep, bij deze cosmetische behandeling wordt de hymenale ring aan het begin van de vagina, beter bekend als het maagdenvlies gereconstrueerd.

Deze chirurgische ingreep duurt tot maximaal twee uur, de benodigde tijd verschilt per ingreep. Hymenoplastie gebeurt poliklinisch en onder plaatselijke verdoving of volledige narcose.

Vaginale vernauwing

De hymen kan worden vernauwd door er een draadje in aan te brengen. Bij de coïtus knapt het draadje waardoor de “maagd” een klein beetje bloed verliest. Het hechtdraad is net als oplosbare hechtingen vervaardigd uit oplosbaar materiaal. Wat betekent dat de ontmaagdings-coïtus maximaal 5 dagen na het plaatsen van het draadje moet plaats vinden

Tear through implantaat

Door het inbrengen van een minuscuul biologisch Alloderm® implantaat gevuld met een rode vloeistof kan bloedverlies worden nagebootst. Het biologische implantaat breekt tijdens de coïtus en wordt naderhand uitgescheiden.

Een Alloplant™ is een biologisch implantaat dat wordt gemaakt van geprepareerd menselijk weefsel, waardoor een lichamelijk afstotingsverschijnsel zo goed als zeker kan worden uitgesloten.

Vaginale chirugie

Vaginale chirurgie is een behoorlijk zwaardere ingreep dan het inbrengen van een oplosbare hechtdraad of een tear through implantaat. Rondom het hymen wordt een incisie gemaakt waarna beide zijden weer aan elkaar vast worden gehecht. De versmalling van het hymen zorgt ervoor dat bij de coïtus een beetje bloed vrijkomt. De operatie moet ongeveer 14 dagen voor de ontmaagdings-coïtus plaatsvinden, zodat de hechtingen genoeg tijd krijgen om te genezen.

Fietsen wordt de eerste dagen na de Hymenoplastie afgeraden.

Hymenoplastie - Maagdenvlies herstel

Specialisten & Klinieken

Voor deze behandeling (Maagdenvlies herstel) kunt u o.a. terrecht bij deze specialisten & klinieken:

Volledig overzichtOok op deze site?Aanmelden - Adverteren - Disclaimer