Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.overmijnlijf.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

De redactie van Overmijnlijf.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De redactie van Overmijnlijf.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan de redactie van Overmijnlijf.nl verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Overmijnlijf.nl verstrekte informatie.

Het gebruik van Overmijnlijf.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het aanvragen van brochures, maken van afspraken, de aankoop van een product/dienst of enig ander product of dienst als resultaat van op Overmijnlijf.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze site.

Vrijwaring van mogelijke aanklachten tegen inbreuk op Intellectuele Eigendommen

Alle content op Overmijnlijf.nl komt van internet. De redactie van Overmijnlijf.nl heeft veel zorg besteed aan de copywriting op de site, ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de uitleg van de cosmetische behandelingen of het gebruikte beeldmateriaal lijken op content van andere Nederlandse of buitenlandse websites, dit vloeit voort uit de uitleg van de cosmetische behandelingen die de klinieken toepassen, deze zijn vaak gelijk.

Intellectueel eigendom

Doordat de redactie van Overmijnlijf.nl veel zorg heeft besteed aan de content van de site is alle content beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Overmijnlijf.nl of diens rechthebbenden.

Verantwoordelijkheid

Overmijnlijf.nl bevat links naar websites van derden. De redactie van Overmijnlijf.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar gelinkt wordt. De geplaatste links door de redactie van Overmijnlijf.nl houden op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Alle rechten voorbehouden,  8 april 2009
Aanmelden - Adverteren - Disclaimer